عملیات حرارتی

چکیده :
عملیات حرارتی القایی یکی از قدیمیترین تکنولوژیها، یعنی عملیات حرارتی، را با یکی از
جدیدترین روش ها، یعنی حرارتدادن القایی، تلفیق می کند. در این روش قطعه فولادی توسط
یک سیم پیچ موسوم به القاگر و با شکلی مشابه با آن احاطه می شود. یک جریان متناوب
(AC) از سیم پیچ عبور داده می شود و در اثر آن یک میدان الکترو مغناطیسی که گسترش و
قدرت آن بستگی به جریان دارد، به وجود می آید. این میدان الکترومغناطیسی به داخل قطعه
نفوذ کرده و تغییر آن موجب به وجود آمدن جریان های متناوبی موسوم به جریان های فوکو
می شود. از آنجا که با دور شدن از سطح قطعه کار قدرت میدان الکترو مغناطیس کاهش می
یابد، مقدار جریان های فوکوی حاصل در موقعیتهای مختلف نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین
نرخ تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت و در نتیجه افزایش دما، با تغییر موقعیت تغییر می کند.
این اثر، پایه و اساس سخت کردن سطحی فولاد به روش القایی است.
از سوی دیگر، روش القایی می تواند برای سخت کردن یا عملیات حرارتی حجمی به کار
برده شود. برای این منظور، باید تجهیزاتی را به کار برد که بتواند یک جریان متناوب با
فرکانس نسبتاً کم در القاگر اعمال کند.
بدین ترتیب، عمق نفوذ جریان های فوکو افزایش می یابد. بعلاوه، در این حالت انرژی
ورودی به قطعه کار به اندازه کافی کم است، به نحوی که تولید حرارت در سطح قطعه به
آهستگی صورت می گیرد و بنابراین زمان کافی جهت انتقال حرارت به مغز قطعه و لذا کاهش
شیب حرارتی وجود دارد.

USAIran
آفلاین - شرکت کوره شهاب
آفلاین - شرکت کوره شهاب ×

برای خروج اطمینان دارید؟

بله خیر

لطفا صبر کنید...
در اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم
در حال حاظر آنلاین نیست پیام خود را بگذارید
این فیلد نمیتواند خالی باشد
این فیلد نمیتواند خالی باشد
این فیلد نمیتواند خالی باشد

Thank you for chatting with us !

گفتگوی دوباره