سخت کاری عملیات حرارتی القایی: هاردنینگ سخت کاری سطحی و سخت کاری عمقی
سخت کاری سطحی : برای این که فلزات به خصوصیات فیزیکی مورد نظر و عملکردی قابل قبول برسند، باید بر روی آنها عملیات حرارتی سخت کاری انجام گیرد. این عملیات حرارتی را هاردنینگ یا سخت کاری می نامند که عمدتا بر دو نوع اصلی سخت کاری سطحی و سخت کاری عمقی می باشد.عملیات گرمایش فلزات در صنعت دارای اهمیت فراوانی است. کوره القایی با قابلیت کنترل دما در عمق نفوذ مورد نظر، با تاثیر در ساختار کریستالی فلزات این مهم - سخت کاری- را انجام میدهد. با توجه به گسترش کوره القایی در سال‌های اخیر، استفاده از کوره القایی در بسیاری از موارد به دلیل آلودگی کم، سرعت زیاد، گرمایش موضعی و کنترل عمق نفوذ گرما و راه‌اندازی سریع -روشن و خاموش‌شدن کوره القایی- نسبت به روش‌های مرسوم قبلی نظیر حمام نمک (Salt Bath)، کربورایزینگ (Carburizing) و نیتراسیون (Nitrating) بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع عملیات حرارتی القایی عبارتند از :
الف) سخت‌کاری القایی سطحی (Surface Hardening) ب) سخت‌کاری القایی عمقی (Through Hardening)
USAIran
آفلاین - شرکت کوره شهاب
آفلاین - شرکت کوره شهاب ×

برای خروج اطمینان دارید؟

بله خیر

لطفا صبر کنید...
در اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم
در حال حاظر آنلاین نیست پیام خود را بگذارید
این فیلد نمیتواند خالی باشد
این فیلد نمیتواند خالی باشد
این فیلد نمیتواند خالی باشد

Thank you for chatting with us !

گفتگوی دوباره