در حال حاضر ۱۱۵دستگاه از تولیدات کارخانه کوره شهاب در ايران نصب و راه اندازي گرديده.

نمونه دستگاه هاي راه اندازي شده در شركت هاي گوناگون :
 • ۱ دستگاه ۴۰۰ کیلو وات     شرکت نورد و لوله اهواز
 • ۴ دستگاه ۲۰۰ و۳۰۰و۴۰۰ کیلووات     شرکت محکم لوله اشتهارد
 • ۲ دستگاه ۲۰۰ و ۴۰۰کیلو وات    شرکت پروفیل آمل
 • ۴ دستگاه ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلووات    شرکت پروفیل سهند تبریز
 • ۲ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت استحکام گستر اهواز
 • ۲ دستگاه ۲۰۰ و۳۰۰ کیلووات    شرکت لوله و پروفیل ایران
 • ۱ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت لوله و پروفیل کویر
 • ۲ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت امید البرز اشتهارد
 • ۴ دستگاه ۲۰۰ و 400 کیلووات    شرکت پروفیل اشتهارد
 • ۱ دستگاه۶۰۰ کیلو وات    شرکت پارس زاگرس اصفهان
 • ۱ دستگاه ۲۰۰ کیلو وات    شرکت لن اصفهان
 • ۳ دستگاه ۲۰۰ و ۳۰۰ و۴۰۰ کیلو وات    شرکت اسدی همدان
 • ۱ دستگاه ۴۰۰ و ۱ دستگاه ۵۰۰ کیلووات    شرکت فولاد ماشین نکا
 • circle up

   

  در حال حاضر ۱۱۵دستگاه از تولیدات کارخانه کوره شهاب در ايران نصب و راه اندازي گرديده.

  نمونه دستگاه هاي راه اندازي شده در شركت هاي گوناگون :

  no-repeat;center top;;

  • ۱ دستگاه ۴۰۰ کیلو وات     شرکت نورد و لوله اهواز
  • ۴ دستگاه ۲۰۰ و۳۰۰و۴۰۰ کیلووات     شرکت محکم لوله اشتهارد
  • ۲ دستگاه ۲۰۰ و ۴۰۰کیلو وات    شرکت پروفیل آمل
  • ۴ دستگاه ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلووات    شرکت پروفیل سهند تبریز
  • ۲ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت استحکام گستر اهواز
  • ۲ دستگاه ۲۰۰ و۳۰۰ کیلووات    شرکت لوله و پروفیل ایران
  • ۱ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت لوله و پروفیل کویر
  • ۲ دستگاه ۲۰۰ کیلووات    شرکت امید البرز اشتهارد
  • ۴ دستگاه ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلووات    شرکت پروفیل اشتهارد
  • ۱ دستگاه۶۰۰ کیلو وات    شرکت پارس زاگرس اصفهان
  • ۱ دستگاه ۲۰۰ کیلو وات    شرکت لن اصفهان
  • ۳ دستگاه ۲۰۰ و ۳۰۰ و۴۰۰ کیلو وات    شرکت اسدی همدان
  • ۱ دستگاه ۴۰۰ و ۱ دستگاه ۵۰۰ کیلووات    شرکت فولاد ماشین نکا
  USAIran
  آفلاین - شرکت کوره شهاب
  آفلاین - شرکت کوره شهاب ×

  برای خروج اطمینان دارید؟

  بله خیر

  لطفا صبر کنید...
  در اولین فرصت پاسخگوی شما هستیم
  در حال حاظر آنلاین نیست پیام خود را بگذارید
  این فیلد نمیتواند خالی باشد
  این فیلد نمیتواند خالی باشد
  این فیلد نمیتواند خالی باشد

  Thank you for chatting with us !

  گفتگوی دوباره